Quảng Trị có thêm một Phó Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định bổ nhiệm Trung tá Kiều Đức Tính giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thành Nam.
Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định bổ nhiệm Trung tá Kiều Đức Tính giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thành Nam.
Đại tá Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã trao quyết định bổ nhiệm Trung tá Kiều Đức Tính giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thành Nam.
Lên top