Quảng Trị: “Cầu anh Tèo Sài Gòn” vẫn vững chãi sau hai trận mưa bão