Quảng Trị: Bí thư, Phó Bí thư Thường trực huyện Hướng Hóa bị kỷ luật cảnh cáo, thôi giữ chức vụ

Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, Quảng Trị
Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, Quảng Trị
Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, Quảng Trị
Lên top