Quảng Trị: Bêtông cốt thép ở đập điều tiết lũ bị nước lũ "xé" nát

Quảng Trị: Bêtông cốt thép ở đập điều tiết lũ bị nước lũ “xé” nát