Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Trị: Bèo lục bình “khủng” tràn về sau lũ, quân đội về giúp dân làm sạch ruộng