Quảng Trị: Bẫy thành công 2 con trâu hoang tấn công người trên đồi Máu