Quảng Trị: Bắt quả tang nhà máy dệt nhuộm xả nước thải trái phép ra môi trường

Nhà máy của Cty TNHH dệt may Vinatex Quốc tế Toms Hải Lăng, nơi bị cơ quan chức năng lập biên bản vì xả thải trái quy định. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhà máy của Cty TNHH dệt may Vinatex Quốc tế Toms Hải Lăng, nơi bị cơ quan chức năng lập biên bản vì xả thải trái quy định. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhà máy của Cty TNHH dệt may Vinatex Quốc tế Toms Hải Lăng, nơi bị cơ quan chức năng lập biên bản vì xả thải trái quy định. Ảnh: Hưng Thơ.