Quảng Ninh: Xe taxi đang đỗ bỗng phát nổ, 2 người chết