Quảng Ninh: Xe bồn đang bơm dầu bất ngờ bốc cháy tại cây xăng