Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Ninh: Vẫn bỏ mặc nhà máy cán thép nghìn tỉ