Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Ninh: Trên 7 tấn cá giò chết trên vịnh Bái Tử Long