Quảng Ninh sẽ bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh vào 31.10.2020

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng vừa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: CTV
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng vừa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: CTV
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng vừa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: CTV
Lên top