Quảng Ninh: Phó Thủ tướng Lê Văn Thành xuống hầm mỏ, thăm hỏi thợ lò

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tặng quà cho thợ dưới lò chợ cơ giới hóa 41104 mức -240m thuộc khai trường hầm lò của Công ty CP Than Núi Béo (Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tặng quà cho thợ dưới lò chợ cơ giới hóa 41104 mức -240m thuộc khai trường hầm lò của Công ty CP Than Núi Béo (Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tặng quà cho thợ dưới lò chợ cơ giới hóa 41104 mức -240m thuộc khai trường hầm lò của Công ty CP Than Núi Béo (Quảng Ninh). Ảnh: T.N.D
Lên top