Quảng Ninh: Lại xảy ra tai nạn, 2 công nhân than tử vong