Quảng Ninh: Lại bục nước đường lò than, 2 người chết, 1 người bị thương