Quảng Ninh: Khen thưởng 2 nhân viên Sun Group trao lại tài sản giá trị lớn cho du khách đánh rơi