Quảng Ninh: Khánh thành trụ sở “Tư nhân xây cho nhà nước thuê” thứ 2

Lễ khánh thành trụ sở Liên cơ quan số 3. Ảnh: N.H
Lễ khánh thành trụ sở Liên cơ quan số 3. Ảnh: N.H
Lễ khánh thành trụ sở Liên cơ quan số 3. Ảnh: N.H
Lên top