Quảng Ninh hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hạ Long lần thứ XXV. Ảnh: CTV
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hạ Long lần thứ XXV. Ảnh: CTV
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hạ Long lần thứ XXV. Ảnh: CTV
Lên top