Quảng Ninh: Hàng nghìn khối bùn đất từ dự án thi công sân golf thuộc FLC tràn xuống nhà dân