Quảng Ninh: Hàng loạt quán ăn phục vụ du khách không đảm bảo VSATTP