Quảng Ninh: Hai xe máy đấu đầu nhau, 2 người chết, 1 người bị thương