Quảng Ninh: Giảm hơn 400 biên chế sau sắp xếp, tinh giản bộ máy TP. Cẩm Phả

Việc thực hiện tinh giản biên chế giúp thành phố Cẩm Phả tiết kiệm 427 vị trí so với định mức khung của Trung ương. Ảnh T.V
Việc thực hiện tinh giản biên chế giúp thành phố Cẩm Phả tiết kiệm 427 vị trí so với định mức khung của Trung ương. Ảnh T.V
Việc thực hiện tinh giản biên chế giúp thành phố Cẩm Phả tiết kiệm 427 vị trí so với định mức khung của Trung ương. Ảnh T.V
Lên top