Quảng Ninh đứng đầu Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 2020

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Lên top