Quảng Ninh: Dự chi 6.000 tỉ đồng phát triển các vùng đồng bào dân tộc

Hệ thống kênh tưới tiêu được đầu tư tại Bản Mới (xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà) từ năm 2017 theo Chương trình 196 đã phát huy hiệu quả. Ảnh: Thu Nguyệt
Hệ thống kênh tưới tiêu được đầu tư tại Bản Mới (xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà) từ năm 2017 theo Chương trình 196 đã phát huy hiệu quả. Ảnh: Thu Nguyệt
Hệ thống kênh tưới tiêu được đầu tư tại Bản Mới (xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà) từ năm 2017 theo Chương trình 196 đã phát huy hiệu quả. Ảnh: Thu Nguyệt
Lên top