Quảng Ninh điều động một loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt

Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công ông Hoàng Bá Nam giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Móng Cái, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trúc Linh
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công ông Hoàng Bá Nam giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Móng Cái, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trúc Linh
Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh - trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công ông Hoàng Bá Nam giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Móng Cái, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Trúc Linh
Lên top