Quảng Ninh: Đã lấp đầy hố “tử thần” trên nóc di tích nhà giam thực dân Pháp