Quảng Ninh: Công nhân nô nức đi bỏ phiếu

Công nhân Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long - 100% vốn nước ngoài - đi bỏ phiếu sáng 23.5.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Công nhân Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long - 100% vốn nước ngoài - đi bỏ phiếu sáng 23.5.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Công nhân Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân Long - 100% vốn nước ngoài - đi bỏ phiếu sáng 23.5.2021. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top