Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Ninh: Cháy cửa hàng đồ gỗ nội thất