Quảng Ninh: Bổ nhiệm Trưởng BTC Tỉnh ủy chức kiêm GĐ Sở Nội vu

Ông Nguyễn Xuân Ký- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định bổ nhiệm cho ông Vũ Quyết Tiến. Ảnh: Thu Chung
Ông Nguyễn Xuân Ký- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định bổ nhiệm cho ông Vũ Quyết Tiến. Ảnh: Thu Chung
Ông Nguyễn Xuân Ký- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trao quyết định bổ nhiệm cho ông Vũ Quyết Tiến. Ảnh: Thu Chung
Lên top