Quảng Ninh: Bổ nhiệm, luân chuyển gần 20 vị trí lãnh đạo các sở, ngành và Bí thư các địa phương

Ông Nguyễn Văn Đọc -Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao quyết định giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Quảng Yên cho ông Nguyễn Văn Hồi. Ảnh: BQN
Ông Nguyễn Văn Đọc -Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao quyết định giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Quảng Yên cho ông Nguyễn Văn Hồi. Ảnh: BQN
Ông Nguyễn Văn Đọc -Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao quyết định giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Quảng Yên cho ông Nguyễn Văn Hồi. Ảnh: BQN