Quảng Ninh: “Biển lửa” khổng lồ “nuốt” trọn khu nhà xưởng