Quảng Ninh: Bão số 3 quật đổ nhiều cột điện, tàn phá hàng trăm ha rừng keo