Quảng Ninh: 3 cháu nhỏ tử vong do đuối nước trên sông Hà Cối

Khúc sông Hà Côi - nơi 3 cháu nhỏ đuối nước tử vong. Ảnh: T.N.D
Khúc sông Hà Côi - nơi 3 cháu nhỏ đuối nước tử vong. Ảnh: T.N.D
Khúc sông Hà Côi - nơi 3 cháu nhỏ đuối nước tử vong. Ảnh: T.N.D