Quảng Ngãi: Xe máy đối đầu xe tải, 2 vợ chồng chết thảm