Quảng Ngãi tiếp xúc cử tri qua văn bản: Cử tri lo không đến cấp trên

Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Bá Sơn
Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Bá Sơn
Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Bá Sơn
Lên top