Quảng Ngãi: Thêm một tàu cá bị hỏng máy, 7 ngư dân kêu cứu