Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Quảng Ngãi: Tàu hỏng máy, 11 ngư dân trôi dạt trên biển