Quảng Ngãi: Phát hiện 382 con vịt nhiễm cúm A/H5N6