Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá

Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Quảng Ngãi
Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Quảng Ngãi
Đồng chí Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Quảng Ngãi
Lên top