Quảng Ngãi: Phân công Phó Chủ tịch tỉnh điều hành thay ông Trần Ngọc Căng

Ông Nguyễn Tăng Bính đảm nhiệm phụ trách, xử lý công việc thuộc quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Quốc Triều
Ông Nguyễn Tăng Bính đảm nhiệm phụ trách, xử lý công việc thuộc quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Quốc Triều
Ông Nguyễn Tăng Bính đảm nhiệm phụ trách, xử lý công việc thuộc quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Quốc Triều
Lên top