Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Ngãi: Nước lũ đã rút, nhiều hộ dân vẫn bị cô lập