Quảng Ngãi: Nổ bình ga trên biển, 1 ngư dân tử vong