Quảng Ngãi: Hơn 15.000m đường giao thông nông thôn bị hư hỏng, sạt lở