Quảng Ngãi: Đang trên đường vào bến tránh bão, 1 tàu cá bị sóng đánh chìm