Quảng Ngãi: Dân chặn xe tải do “cày nát” đường liên thôn