Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Nam: Yêu cầu các thủy điện xả lũ nhưng phải đảm bảo nước tưới cho mùa khô năm sau