Quảng Nam: Xe khách leo dải phân cách, hàng chục khách du lịch hoảng loạn