Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Nam ứng phó thế nào khi xảy ra ” thảm họa” thủy điện?