Quảng Nam: Trao trả số tài sản hàng trăm triệu đồng cho du khách Australia

Công an thị xã Điện Bàn trao trả toàn bộ tài sản cho du khách Australia. Ảnh: LP
Công an thị xã Điện Bàn trao trả toàn bộ tài sản cho du khách Australia. Ảnh: LP
Công an thị xã Điện Bàn trao trả toàn bộ tài sản cho du khách Australia. Ảnh: LP