Quảng Nam: Thủ tướng thăm, viếng hương tại nhà mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ